Suport i Acompanyament a la Pròpia Llar

Què és?

Programa adreçat a persones amb TCA que viuen soles, en família o companys de pis i necessiten un suport personal en la gestió del dia a dia: organització de tasques personals, laborals i alimentàries.

Es desenvolupa al domicili de la persona atesa i en coordinació amb l’equip terapèutic de la persona.

A qui va dirigit?

Joves i adults a partir de 18 anys que requereixin un suport individualitzat i entrenament en hàbits i rutines en la fase final del tractament.

Quins objectius persegueix?

La intervenció per part de l’equip del programa ha d’anar encaminada a potenciar els aprenentatges adquirits al llarg del tractament i posar-los en pràctica en el context personal de l’usuari/a amb l’objectiu de potenciar la seva autonomia i prevenir possibles recaigudes

  • Reforçar el procés terapèutic de l’usuari/a.
  • Desenvolupar hàbits i rutines saludables en quant a alimentació, higiene i autocura.
  • Desenvolupar un projecte de vida autònom que inclogui la inserció social i laboral.
  • Potenciar els seus propis recursos i habilitats personals.
  • Facilitar la vinculació de la persona al seu context social i comunitari

Com s’accedeix?

Prèvia derivació del professional responsable de l’atenció psicològica i/o psiquiàtrica de la persona. El pla de treball es consensuat amb l’usuari/a, l’equip terapèutic de referència i l’equip del programa de suport a la pròpia llar.

Si vols més informació: projectes@fundacion-ita.org