Servei de Promoció de l’Autonomia Personal

Què és?

El Servei de Promoció de l’Autonomia Personal és un recurs d’orientació laboral, formativa i social per facilitar l’adquisició de competències necessàries per a desenvolupar un projecte de vida ocupacional i saludable.

A qui va dirigit?

Joves i adults a partir de 16 anys en la fase final del tractament terapèutic per TCA o TC, que requereixin orientació i acompanyament per tal de dissenyar un projecte de vida saludable.

Quins objectius persegueix?

  • Desenvolupar un projecte de vida autònom que inclogui la inclusió social i laboral.
  • Acompanyar en el procés d’incorporació al context social i comunitari de la persona.
  • Potenciar recursos i habilitats personals.
  • Facilitar opcions formatives i ocupacionals.
  • Orientar i acompanyar el en procés de recerca de feina i posterior inserció laboral.
  • Promoure l’oci saludable.

 

Com s’accedeix?

Prèvia derivació del professional responsable de l’atenció psicològica i/o psiquiàtrica de la persona.

Si vols més informació: projectes@fundacion-ita.org