“Què sents quan no sents res”

És un llibre elaborat amb el suport de persones afectades de TCA amb l’objectiu de facilitar una millor comprensió dels trastorns de la conducta alimentària, més enllà del pes.

El treball a l’aula del text facilita la  detecció precoç dels trastorns de la conducta alimentària, tant per als mateixos joves, com per a les famílies o als educadors i educadores, esdevé factor de protecció de les conductes de risc que poden acabar comportant el desenvolupament d’un TCA i transmet el missatge que els trastorns de la conducta alimentària es poden superar si la persona reconeix que està malalta i segueix un tractament especialitzat.

Hem desenvolupat una guia didàctica per poder desenvolupar el contingut a l’aula.

Si voleu més informació ens podeu escriure a: fita@fitafundacion.org