Què és?
El pis d’autonomia és un dispositiu que combina l’atenció individualitzada i la inclusió de la persona en l’entorn social i laboral de proximitat amb la finalitat d’assolir l’autonomia necessària. Acompanyem al jove en el trànsit cap a la vida adulta, mitjançant el recolzament necessari davant les dificultats i adversitats que es pot trobar. Oferint suport emocional i social en el seu dia a dia.
Ubicat a la població de La Navata-Galapagar (Madrid)

A qui va dirigit?
Joves ex tutelats (de 18 a 21 anys) amb un diagnòstic de T. de Salut Mental i/o discapacitat mental lleugera.

Quins objectius persegueix?
• Desenvolupar hàbits i rutines saludables en quant a alimentació, higiene i autocura.
• Desenvolupar un projecte de vida autònom que inclogui la inserció social i laboral.
• Potenciar els seus propis recursos i habilitats personals.