Revista informativa i de difusió dirigida a pacients, familiars i professionals amb la finalitat de donar a conèixer les malalties mentals, el seu abordatge terapèutic i el treball que es realitza a FITA. Espai de participació de les famílies i les persones afectades i mitjà de prevenció i sensibilització de la societat ver els TC, els TCA i altres patologies de salut mental. La revista és un projecte comú, obert a la participació activa mitjançant l’elaboració d’articles i aportació d’idees.  L’edició de la revista té una periodicitat trimestral i s’edita en format digital.

Número Actual:

 

Números Anteriors:

Canal FITA Primavera 2018

Canal FITA Hivern 2017