Què és un TC?

Quan a la infància i l’adolescència es donen conductes repetitives i persistents que impliquen oposició a les normes socials i a les figures d’autoritat, afectant negativament la convivència amb la família, l’escola i l’entorn social, parlem de Trastorns de Conducta.

Dins dels Trastorns de Conducta trobem el Trastorn Negativista-Desafiant, el Trastorn Dissocial i el TDAH.

 

IMPACTE SOCIAL

  • El 4,1% de les noies i el 9% dels nois pateixen un Trastorn de Conducta.
  • Entre el 40% i el 60% de les derivacions a les unitats de salut mental infantojuvenil són trastorns de conducta.
  • Un 69% dels adolescents amb TC no estan en el curs escolar que els hi correspon.

 

SENYALS D’ALERTA

  • S’aïlla, està irritable i és difícil establir comunicació.
  • Canvis de manera dràstica en les rutines i els hàbits.
  • Té conductes de risc amb el sexe, l’alcohol i les drogues.
  • Hi ha violència familiar amb manques de respecte i conductes agressives verbals i/o físiques.
  • Acostumen a presentar fracàs escolar i manca de motivació pel seu futur.
  • Absència de remordiments i empatia.
  • Desafiaments i amenaces a les figures d’autoritat.

 

La prevenció dels TC ens implica a tots: la família, l’escola, els centres de lleure i d’esport i a la societat en el seu conjunt. L’educació en valors, prevenir les conductes de risc i el foment de l’autoestima són clau per a la prevenció.

Veure accions de prevenció