LA FUNDACIÓ

Benvolguts amics i amigues,

En nom de tot l’equip de  FITA us donem la benvinguda a la nostra web on volem facilitar informació i  comprensió sobre els trastorns de la conducta alimentària (TCA) i els trastorns de conducta (TC), així com posar a la vostra disposició la nostra experiència  en l’àmbit de la prevenció, la investigació, l’assistència i la sensibilització en aquestes problemàtiques.

Els TCA i els TC són trastorns mentals que continuen sense ser reconeguts com a tals per bona part de la societat. No són un estil de vida triat voluntàriament. Són malalties complexes amb conseqüències  adverses  per a l’activitat i les relacions diàries de les persones que les pateixen, però també per a les persones del seu entorn més proper:   familiars, amics i xarxa social, col·lectius que formen part de les nostres vides.

Des de FITA volem afavorir  un entorn que fomenti la recuperació sostinguda de la malaltia, sensibilitzar a la societat per tal que conegui aquests trastorns en tota la seva dimensió  i proporcionar informació vital per a la prevenció. Però ho volem fer amb l’ajuda de tots vosaltres.

Aconseguir els nostres objectius és cosa de tots. Cada persona recuperada, cada petit èxit, serà una victòria col·lectiva. Amb el tractament correcte i el suport necessari,  podem lluitar contra aquests trastorns  i fer possible la recuperació de les persones afectades.

Per a canviar la percepció d’aquestes malalties i fer arribar un missatge d’esperança,  comptem amb vosaltres, compteu amb nosaltres!